www.Stats.in.th


หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย”✍️

หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย”✍️📝🔖📜📃
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 4 (ห้องศาลจำลอง) อาคาร 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
👨‍💼วิทยากร
นายปัญจชัย เพ็ญประชุม ​​​​​​​​​​
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

👨‍💼วิทยากร
นายกฤษณ์ ภูมิพัฒนศักดิ์
​ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมหาสารคาม

ดำเนินรายการโดย
อ.กานต์สินี ทิพย์มณเทียร
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน