ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

MUSE Foundation

คณะนิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043-713347

e-mail : law.rmu@gmail.com